ajax_loader_2

Офіційні правила

Офіційні правила (надалі – «Правила»)
Акції «
Коди збирай – електросамокат вигравай» (надалі – Акція)

 

 1. Загальні положення

1.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «Криолит-Д» (надалі – Організатор).

Місцезнаходження Організатора: 49022, Україна, м. Дніпро, вул. Океанська, 4.

1.2. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТМ «Клим».

1.4. Акція не є лотереєю, тоталізатором та іншою азартною грою, що вимагає платної участі.

 1. Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:

2.1. Доба – відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за Київським часом.

2.2. Виграшний код – правильно введений правильний Акційний код, який був зареєстрований Учасником Акції відповідно до умов цих Офіційних Правил та який надав право учаснику Акції отримати одне з Заохочень Акції відповідно до алгоритмів та/або умов цих Офіційних Правил. Учасник Акції повинен зберігати фішки з виграшними акційними кодами.

2.3. Сайт – сайт Акції, який знаходиться в інтернеті за адресою http://ukrslasti.com.ua/promo_summer2021 та містить детальну інформацію про умови участі в Акції та усі необхідні інструменти та додатки.

2.4. Акційний код – Унікальний код розташований все6редині  пачки акційної продукції і складається з 10 символів (цифри та літери латинського алфавіту), які розміщені у 1 рядок.

Порядок ведення коду: код читається зліва направо; Учасник Акції повинен зберігати фішки з акційними кодами.

 

 1. Учасники Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 14 (чотирнадцять) років, та який ретельно виконав всі дії та умови, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

3.1.1. При цьому Участь в Акції осіб, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років, здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Неповнолітні особи вправі взяти участь в Акції тільки за згоди своїх законних представників (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
– особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 14 (чотирнадцяти) років;

– працівники та представники Організатора Акції, ТОВ «Криолит-Д» та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;
– чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п. 3.2. цих правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

 1. Тривалість Акції та місце її проведення

4.1. Акція триває з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року включно (надалі – Акційний період).

 

4.2. Акція проводиться на всій території України крім тимчасово окупованих територій АР Крим та територій проведення ООС.

 1. Продукція, що бере участь в Акції

В акції бере участь наступна продукція торгової марки ТМ «Клим»:

Крекер «Фігурки»

Крекер «Фігурки з маком»

що містить загальну інформацію про акцію «Коди збирай – електросамокат вигравай» (надалі – Акційна Продукція), та із унікальним 10-значним кодом (надалі –  Акційний Код) який надруковано на поверхні фішки.

 1. Фонд Заохочень Акції

6.1. Головне заохочення – Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black (надалі – «Головне Заохочення»). Одне заохочення за весь Акційний період.

6.1.1. Загальна кількість Головних заохочень становить 1 (одне) заохочення за весь Акційний період.

6.2. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням заохочень, несе Організатор Акції.

6.3. Кількість Заохочень обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора не виходить за межі кількості Фонду Заохочень Акції, що зазначений вище.

6.4. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 10. цих Правил.

6.5. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на інтернет-сайті акції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.

6.6. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:
– таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
– отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не несе відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

 1. Порядок участі в Акції та реєстрації Учасників Акції

7.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно зробити наступні дії:

7.1.1. Придбати Акційну продукцію.

7.1.2. Зареєструвати в Акційний період Акційний код шляхом реєстрації на сайті www.ukrslasti.com.ua, в порядку. передбаченому п. 7.1.2.1. цих Правил.

7.1.2.1. Для реєстрації Акційного Коду на сайті http://ukrslasti.com.ua/promo_summer2021Учаснику Акції необхідно завітати на сайт Акції http://ukrslasti.com.ua/promo_summer2021 (надалі – Сайт) та здійснити наступні дії:

7.1.2.1.1. Ввести Акційний Код в полі «Зареєструвати код» на головній сторінці Акції.

7.1.2.1.2. Після введення Акційного Коду, для отримання інформації про статус реєстрації коду, з’являться відповідне поле, де Учаснику надається можливість зареєструватися на Сайті у відповідному вікні Сайту. Персональні дані, необхідні для реєстрації на Сайті: ім’я, прізвище, місто, номер мобільного телефону, електрона адреса, акційний код.

7.2. Після реєстрації правильного Акційного коду Учаснику буде надіслано у відповідь повідомлення з підтвердженням реєстрації Акційного коду.

7.3. Правильним вважається Акційний Код, який присутній в загальній базі згенерованих Акційних Кодів, які використовувалися для нанесення на Акційну Упаковку Акційного продукту.

7.4. Один унікальний Учасник Акції має право реєструвати не більше 10 (десяти) неправильних Акційних кодів протягом доби.

7.4.1. У випадку якщо Учасник Акції буде намагатися зареєструвати більше ніж 10 (десять) неправильних Акційних кодів протягом доби, такий Учасник буде відсторонений від участі в Акції строком на 24 (двадцять чотири) години з моменту фіксації такого намагання, шляхом блокування можливості реєстрації Акційних Кодів будь-яким методом. Участь такого Учасника в Акції буде поновлено автоматично.

7.4.1.1. У випадку, якщо Учасника Акції, якого було поновлено для Участі в Акції буде помічено в повторному намаганні зареєструвати більше ніж 10 (десять) неправильних Акційних кодів протягом доби, такий Учасник буде відсторонений від Участі в Акції до завершення Акційного Періоду, без можливості оскарження та поновлення своєї участі в Акції.

7.5. Організатор не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Акційних кодів та деякими іншими питаннями, в тому числі:

7.6.1. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість реєстрації Акційного коду на Сайті.

7.6.2. За неможливість учасника взяти участь у заходах в рамках Акції з причин, які не залежні від Організатора Акції.

 1. Права та обов’язки Учасника Акції

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

8.1.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Виконувати умови цих правил Акції.

8.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати одне із Заохочень Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах Акції в п.12.

8.2.3. Зберігати фішки з виграшними акційними кодами.

8.2.4. Надати Організатору права на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін та без обмеження території та без виплати будь-яких винагород за таке використання.

8.3. Порядок дій Учасника, якщо Акційна Продукція не містить Акційний код, або містить нечіткий Акційний код.

8.3.1. Якщо певна одиниця Акційної Продукції не містить Акційний Код, або якщо Акційний код нанесено нечітко (брак виробництва партій), що не дає змоги розібрати символи Акційного коду, Учасник Акції має повідомити про це Виконавця Акції, надіславши електронного листа на адресу marketing@opex.com.ua обов’язково вказавши у листі свій номер мобільного телефону, який Учасник використовує для участі в Акції.

8.3.2. До листа обов’язково має бути додано: копію фіскального чеку, що підтверджує придбання Акційної Продукції, чітке фото дати виробництва на лицьовій стороні Акційної Продукції, чітке фото всієї лицьової сторони Акційної Продукції, а також чітке фото фішки Акційної Продукції, де нанесений або мав бути нанесений Акційний код. Всі фото повинні бути належної чіткості, яка дає змогу роздивитись інформацію на них.

8.3.3. Організатор Акції повинен опрацювати надіслану інформацію протягом трьох робочих днів та у випадку підтвердження відсутності Акційного Коду внаслідок браку виробництва, надати Учаснику Акції Акційний Код з числа резервних кодів, або у разі нечіткості нанесеного Акційного Коду – перевірити та уточнити такий Акційний Код, перевіривши його в базі згенерованих кодів. Надання/уточнення Акційного Коду відбувається шляхом відповіді на електронний лист Учасника Акції.

8.3.4. Учасник повинен надіслати Організатору поштовим відправленням фішку Акційної Продукції, на якій відсутній акційний код.

8.3.5. Організатор Акції може надати Учаснику новий Акційний Код з числа резервних, або уточнити нечіткий Акційний код, тільки якщо Учасник виконав всі вимоги, зазначені вище у п. 8.3.1 – 8.3.2., 8.3.4.

8.3.6. Організатор має право відмовити Учаснику у видачі нового Акційного коду з числа резервних або в уточненні нечіткого Акційного коду, якщо Учасник не надав інформацію відповідно до п. 8.3.1 – 8.3.2, 8.3.4. або якщо в результаті перевірки інформації, наданої відповідно до п. 8.3.2, буде виявлено, що зображення на фото, наданих Учасником, не є зображеннями фішки Акційної Продукції, або якщо ці зображення є нечіткими.

8.3.7. Учасники повинні надіслати Організатору всю інформацію, зазначену у п. п. 8.3.1 – 8.3.2, не пізніше 31 серпня 2021 року. Така інформація, надіслана 31 серпня 2021 року після 16:00, розглядатися не буде, без можливості оскарження. Окрім цього, будь-які запити Учасників щодо надання Акційного коду з числа резервних та/або перевірки нечіткого Акційного коду, надіслані Учасниками після дати завершення Акційного періоду (після 23 год. 59 хв.,31 серпня 2021 року), розглядатися не будуть, без можливості оскарження.

 1. Права та обов’язки Організатора Акції

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

9.1.2. Видати Заохочення Акції Переможцю Акції, що правильно виконав всі умови цих Правил згідно з п.12

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.

9.2.2. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав всі умови вказані в п. 12 цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.

9.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, що не отримав Заохочення Акції у період, вказаний в п. 12 цих Правил.

9.2.4. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.

9.2.5. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують особистість для отримання заохочень.

9.2.6. Відмовити у видачі Заохочення у випадках зазначених в п. 12 цих Правил.

 1. Способи та порядок інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення

10.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення Заохочувального Фонду Акції та інших змін, будуть здійснюватися на Інтернет-сайті http://ukrslasti.com.ua/promo_summer2021

10.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 1. Порядок визначення Учасників Акції, які мають можливість отримати одне із Заохочень Акції (надалі – «Власник заохочення»)

11.1. Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Головного заохочення – Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black

11.1.1. Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Головного заохочення – Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black  (надалі – «Головний розіграш») відбудеться 02 вересня 2021 року, шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували з 01 липня по 31 серпня 2021 року не менше ніж 1 (один) вірний Акційний код, виконали умови Акції, які зазначені в п.7 даних Правил.

Результати розіграшу будуть розміщені на сайті http://ukrslasti.com.ua/promo_summer2021не пізніше 03 вересня 2021 р.

11.4.2. Для підтвердження свого права на отримання Головного заохочення, яке зазначено в п. 6.1.4. цих правил Учасник повинен пред’явити виграшну фішку з акційним кодом.

11.4.3. Після визначення Учасника Акції, який має право на отримання Головного Заохочення, такого Учасника Акції буде сповіщено про це шляхом надсилання йому СМС повідомлення на належний йому номер мобільного телефону, який був вказаний Учасником під час реєстрації на Сайті, або приватним дзвінком від представника Організатора Акції.

 1. Порядок отримання Заохочень Акції

12.1. Порядок отримання Головного заохочення Акції Електросамоката Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black

12.1.1. Для підтвердження свого права на отримання Головного заохочення Акції, Учасник Акції якого було визначено власником  відповідного Заохочення, повинен протягом 5 робочих днів після надсилання йому сповіщення про те, що він отримав право стати власником Головного заохочення надати шляхом надсилання електронного листа на адресу marketing@opex.com.ua   наступні дані:

– номер власного мобільного телефону, з якого було зареєстровано правильні Акційні коди, або який було зазначено під час реєстрації на Сайті;
– прізвище, ім’я, по-батькові;

– копію власного паспорту громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 та сторінка з відмітками про реєстрацію місця проживання або копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін з довідкою про місце реєстрації;
– копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (надалі- РНОКПП);
– неповнолітні особи віком від 14 до 18 років повинні надіслати письмову згоду передбачену п.3.1.1. цих Правил, копію паспорта законного представника та копію рішення про призначення законного представника (опікуна, піклувальника).

12.1.2. Вручення Головного заохочення Акції проводиться Організатором або залученими ним третіми особами. Дата та місце вручення Головного заохочення буде попередньо погоджено з переможцем Акції.

12.1.3. Вручення Головного заохочення Акції переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за умови його особистої присутності.

12.1.4. Кошти, витрачені Учасником який отримав право стати власником Головного заохочення, на приїзд за адресою та/або послуги пошти, що буде додатково узгоджена з ним Організатором Акції для вручення Головного заохочення Акції  не відшкодовуються Організатором Акції.

12.1.5. Будь-які додаткові витрати Власника Заохочення, пов’язані з отриманням такого Заохочення, не компенсуються Організатором Акції.

12.1.6. Грошовий еквівалент вартості Заохочень не виплачується.

12.2. Для підтвердження свого права на отримання Головного Заохочення Акції, Учасник повинен пред’явити виграшну фішку з акційним кодом за вимогою Організатора Акції.

 1. Інші умови

13.1. Заохочення не видаються за умови не виконання Учасником Акції цих правил Акції.

13.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

13.3. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в порядку передбаченому в п.10 цих Правил.

13.4. Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Заохочення Акції Власнику Заохочень у випадку:

13.4.1. Якщо номер мобільного телефону, який вказано при реєстрації, зареєстровано на юридичну особу, та Учасник та/або Власник Заохочення не може довести, що саме він постійно користується цим номером мобільного телефону;

13.4.2. Якщо його мобільний телефон вимкнуто бо він знаходиться поза зоною дії мережі оператора протягом більш ніж 72 (сімдесяти двох) годин безперервно;

13.4.3. Якщо Споживач придбав Акційну Продукцію, по завершенню Акційного Періоду;

13.4.4. У разі розірвання договірних відносин між Контент-провайдером та оператором мобільного зв‘язку;

13.4.5. У разі затримки, а також будь-які інші технічні збої операторів мобільного зв‘язку та провайдерів інтернету, що виникли не з вини Організатора.

13.4.6. Якщо Власник Заохочення надав Організатору не всю інформацію, передбачену даними Правилами;

13.4.7. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил Акції, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України;

13.5. Організатор має право визнати недійсними і анулювати всі дії Учасника Акції, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що дають вигоду з підробки процесу участі в Акції за допомогою спеціального обладнання, програм або інших недобросовісних способах, які можуть вплинути на результат Акції, або ж діє, порушуючи положення цих Правил

13.6. Організатор не несе відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з реєстрацією Учасників.

13.7. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих контактних даних які зазначені в п.12.1.1 даних Правил.

13.8. З моменту отримання Заохочення Власником Заохочення Акції останній несе ризик по його випадковій загибелі, втраті або псуванню. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого Заохочення його Власником.

13.9. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

13.10. Правилами Акції не передбачене зберігання незатребуваного Заохочення і можливість їх видачі по закінченню строків, передбачених даними Офіційними Правилами Акції. Всі незатребувані Заохочення Акції залишаються у Організатора, які він може використовувати на власний розсуд.

13.11. Зобов‘язання Організатора відносно якості Заохочень, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

13.12. Учасник Акції, який бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

13.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

13.14. У випадку, якщо Заохочення повернене по причині «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване його Власником. Претензії щодо не отриманих таких Заохочень не приймаються.

13.15. Для виконання зобов‘язань по доставці/врученню Заохочень Організатор має право вимагати від Власника Заохочення Акції надання інформації, не передбаченої даними Правилами і необхідної, для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Власника Заохочення Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань стосовно врученню йому Заохочення.

13.16. Організатор на свій власний розсуд може признати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких є набридання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з даною Акцією.

13.17. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Коди.

13.18. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними в зв‘язку з їх участю в Акції.

13.19. У випадку відмови Власника Заохочення Акції від отримання Заохочення, такий Власник Заохочення Акції втрачає право на отримання відповідного Заохочення від  Організатора Акції.

13.20. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

13.21. Організатор і залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, карантин, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та залучених ним третіх осіб обставини

 1. Персональні дані

14.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

14.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані, а саме: ПІБ, поштову адресу, адресу електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

14.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення даної рекламної акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення Учасників Акції, які мають право одержати Заохочення, для підготовки статистичної інформації тощо).

14.4. Права Учасника як суб’єкта персональних даних.

Учасник має право:

– на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

– вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

14.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.6. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

14.7. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

14.8. Організатор гарантує, що паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків  Учасника, одержані ним згідно п. 12. будуть використані виключно для сплати установлених законодавством податків, звітністю перед ДПСУ та оформлення доставки відповідних заохочень, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам Учасника.

 

Повна версія